Stiftelsen Asuntosäätiö Asokodit äger nästan 17 000 bostäder på 31 orter i Finland, och är en av Finlands största fastighetsägare av bostadslägenheter. Asokodit inledde användningen av konceptet Leanheat år 2016. Till en början testades systemet i åtta fastigheter i Esbo och Vanda. Användningen av Leanheat utvidgas under 2017 till minst 15 objekt till, vilket gör att 1 040 bostäder ingår i systemet.

Uppvärmningssystemen i flerbostadshus har länge reglerats på det traditionella sättet där man enbart beräknar utetemperaturen. Det här leder ofta till olika problem, såsom övertemperaturer. Våra kollegor berättade att de haft goda erfarenheter av Leanheat. Vi beslutade därför att testa om det kunde vara en lösning för oss också”, berättare fastighetschef Teemu Jalomäki.

Resultaten efter den första uppvärmningssäsongen har varit goda.

  • Genom att reglera användningen av fjärrvärme enligt uppmätningar i realtid och med hjälp av artificiell intelligens, har förbrukningstopparna minskat med 21 procent i genomsnitt.
  • Samtidigt har energiförbrukningen minskat så att investeringarna i Leanheat kommer att återbetala sig inom loppet av några år.
  • Teemu Jalomäki betonar dock att användningen av mätdata och artificiell intelligens sist och slutligen är en mycket mer mångdimensionell process som inte bara handlar om att minska energiförbrukningen.

 

När kontinuerlig mätning görs i varje enskild lägenhet kan exempelvis balansering/finjustering av fastigheterna skötas enklare och mer förmånligt än tidigare.

Vi skaffade redan tidigare, i samband med den tekniska servicen, traditionella värmeregulatorer för de enskilda fastigheterna. Trots detta var temperaturskillnaderna mellan bostäderna påfallande stora. Genom bostadsspecifik temperaturmätning och finjustering kunde den här obalansen åtgärdas.


Systemet identifierar också eventuella risker, såsom avvikande fuktförhållanden, som kan bli mycket dyra om de åtgärdas för sent.

I framtiden kommer vi enligt omdöme att utöka användningen av Leanheat till vårt övriga fastighetsbestånd.”