Esbo Bostäder Ab, som äger omkring 15 000 bostäder i Esbo, var ett av de första företagen som 2015 började använda sig av konceptet Leanheat. Senare har användningen av teknologin utvecklats ännu mer bland annat i samarbete med Fortum. Nu används teknologin redan i över 5 000 bostäder och 80 olika objekt. Det är omkring en tredjedel av bolagets hela bostadsbestånd.

Esbo Bostäder ville prova ett system som bygger på kontinuerlig mätning och självlärande artificiell intelligens för att dämpa ökningen av boendekostnaderna. Målet är att effektivisera värmeförbrukningen och förbättra inomhusluften i bostäderna.

Nya lösningar som hjälper oss att minska kostnaderna och samtidigt garantera bra boendeförhållanden för invånarna är mycket välkomna”, säger Jaakko Kammonen,fastighetsdirektör på Esbo Bostäder.

I den första fasen av driftsättningen av Leanheat lyckades man minska fjärrvärmeförbrukningen med nästan tio procent. I den andra fasen låg fokus på förbrukninstoppar, som bestämmer storleken på fjärrvärmens grundavgift. Med hjälp av artificiell intelligens minskades förbrukningstopparna i genomsnitt med 24 procent, vilket bara det betyder en besparing på cirka tolv procent av Esbo Bostäders uppvärmningskostnader.

Effekterna syns även i koldioxidavtrycket, eftersom det lokala fjärrvärmebolaget kan minska användningen av fossila bränslen till exempel under kalla vinterdagar med hjälp av effektreglering.

Vi gör vår del för att Esbo ska uppnå koldioxidneutral fjärrvärme före 2030”, säger Kammonen.

Om man ser enbart till de besparingar som görs på uppvärmningskostnaderna är återbetalningstiden för de gjorda investeringarna cirka tre år. Målet med systemet är även att hitta andra fördelar, till exempel ännu effektivare fastighetsskötsel. Med hjälp av systemet får Esbo Bostäder information om byggnadernas värmebeteende och avvikelser i enskilda bostäder.

Målet är att boendekomforten ska förbättras och att eventuella problem ska kunna rättas till snabbare än tidigare och med mindre ansträngning”, fortsätter Kammonen.

Esbo Bostäder är Esbos största hyresvärd. I bostäderna i hyresbostadsbolaget, som ägs av staden, bor nästan 30 000 personer, vilket är cirka elva procent av alla Esbobor. Bolaget fick i juni ett hedersomnämnande av Energimyndigheten och Motiva för sin förtjänstfulla och långsiktiga verksamhet för att förbättra energieffektiviteten.