Järvenpään Mestariasunnot Oy, som äger omkring 2 000 fastigheter i Träskända, har inom sitt fastighetsunderhåll använt sig av Leanheat-konceptet sedan 2014. Järvenpään Mestariasunnot har dessutom tillsammans med Träskända stad och energibolaget Fortum gått i bräschen för utvecklingen av fjärrvärmeanvändningen.

 

De primära målen med att ta Leanheats system i bruk var energieffektivitet och förbättrad inomhusluft. Försöket inleddes först i 5 fastigheter. För dessa uppnåddes en energibesparing på 11 procent genom fastighetsspecifik temperaturmätning, AI-styrning av värmesystemet och finjustering av radiatorsystemet.

Resultaten var goda, så vi beslutade att stegvis ta systemet i bruk också i våra övriga flerbostadshus – för närvarande ingår 20 fastigheter i systemet och under slutet av 2017 inlemmas ytterligare 19, vilket sammanlagt innebär 1 370 bostäder. Samtidigt anslöt vi oss till ett utvecklingsprojekt som ska minska de tillfälliga förbrukningstopparna”, berättar verkställande direktör Veikko Simunaniemi.

Utöver den minskade energiförbrukningen har man med Leanheats effektreglering även uppnått en minskning på över 10 procent i fråga om förbrukningstoppar, vilket för Mestariasunnot inneburit en ytterligare besparing på omkring 6 procent för uppvärmning.

Bostadsspecifika mätdata (temperatur, fukthalt) och analyser utifrån dessa har med tiden blivit en naturlig del av den dagliga fastighetsservicen. Mestariasunnots fastighetsskötare använder pekplattor där de kontinuerligt kan följa med förhållandena i alla bostäder. Eventuella avvikelser observeras och larmas automatiskt”, säger fastighetschef Tero Passi från Mestaritoiminta Oy.

Med kontinuerlig mätning och automatsystem hålls husen i bättre skick med mindre ansträngning. Allteftersom graden av automatisering stiger, minskar antalet onödiga besök i fastigheterna och behovet av till exempel dyra investeringar i grundläggande justering minskar. Samtidigt kan personalen fokusera på mera produktiva arbetsuppgifter. Detta bidrog till att vi inte behövde höja hyrorna i år”, berättar verkställande direktör Veikko Simunaniemi.

Ytterligare utvecklingsprojekt – kan reservkraften ersättas med flexibel efterfrågan?

Träskända stad har tillsammans med Fortum undersökt möjligheten att i framtiden ersätta värmeproduktionen vid förbrukningstoppar genom en flexibel reserv. Eventuellt kunder reservkraftverk till och med avvaras. I pilotprojektet ingår en del av Träskända stads verksamhetslokaler.

I flexreserven används fastigheterna som värmeackumulatorer som kan användas för att minska värmeförbrukningen under de värmeproduktionsstörningar som uppstår vid efterfrågetopparna. Byggnadernas inomhustemperatur får sjunka kontrollerat, varvid fastighetens värmeförbrukning minskar avsevärt. När tillräckligt många fastigheter ingår i flexreservsystemet, räcker det här för att täcka effektunderskottet som uppstår på grund av produktionsstörningen. På så sätt krävs inte lika hög värmeproduktion vid toppbelastning”, berättar utvecklingschef Timo Aaltonen från Fortum.

Styrningen av energiförbrukningen har också en vidare innebörd i Träskända. I staden finns en reservanläggning som behövs mycket sällan. När tillräckligt många fastigheter ingår i flexsystemet, kan hela reservanläggningen läggas ned och i stället kan till exempel nya bostäder byggas.