Kotkan Asunnot Oy erbjuder dem som bor i eller flyttar till Kotka högklassiga, trygga hyresbostäder till rimliga priser. Kotkan Asunnot äger 2 700 hyresbostäder i 135 fastigheter. Kotka stad äger bolagets aktiestock.

Leanheat är det enklaste systemet att använda

Kotkan Asunnot Oy var bland de första att ta Leanheat i bruk 2015. Nu används tekniken redan i merparten av företagets alla bostäder.

Kotkan Asunnot har testat olika lösningar för värmereglering i sina fastigheter. Utifrån resultaten av en jämförelse under mer än tre år, visade sig Leanheats system vara det bästa i Kotka.

Leanheat är det enklaste systemet för daglig användning”, säger tekniska disponenten Martti Ahola från Kotkan Asunnot.

Det är ett enkelt och användarvänligt system. När jag öppnar grafiken ser jag genast situationen i varje fastighet. Med de övriga systemen måste man leta fram informationen”, påpekar Ahola.

Utöver besparingen på över 10 procent i energiförbrukning. Leanheats system gjort det enkelt att balansera uppvärmningen, vilket har inneburit kännbara kostnadsbesparingar för Kotkan Asunnot.
Att åtgärda obalans i traditionella radiatorsystem har varit synnerligen besvärligt. Först måste en planerare göra upp en plan för balanseringen. Sedan ska projektet upphandlas. Entreprenörer har så förnyat alla termostat- och radiatorventiler och justerat vattenflödena enligt planerna.

Med Leanheats system behöver inte hela fastigheten balanseras, utan vi har kunnat åtgärda värmebalansen i enskilda bostäder”, säger Ahola.

När alla bostäders problem finns på samma skärm, kan vi fall för fall åtgärda situationen i en enskild bostad eller en enskild radiator – också innan den som bor där hunnit klaga på situationen. Detta har ökat boendekomforten. Rätt temperatur gagnar också de boendes hälsa.”

Kostnadsbesparingarna har varit ansenliga. Att justera värmebalansen för en traditionell, medelstor fastighet kostar ofta 10 000–20 000 euro. Om man genast kan åtgärda ett enskilt element som har förorsakat problem, blir kostnaden några hundra euro.

Förutom kostnadsbesparingar handlar det om kvalitet och om att nå målen. Det traditionella, arbetsdryga sättet att justera värmebalansen lyckas sällan fullständigt. I Kotka har de önskade resultaten uppnåtts med säkerhet med hjälp av Leanheat.