LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning grundades 2007 och administrerar ett bostadsbestånd till ett värde av omkring 3 miljarder euro, med bostäder runt om i Finland. Företaget söker aktivt efter intressanta placeringsobjekt på marknaden, och erbjuder de boende en möjlighet att investera i fastigheterna, både direkt och indirekt via fastighetsfonder.

Innovationer är typiska för de fastigheter LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning innehar. De olika fastighetsobjekten är i genomsnitt mindre än 6 år gamla.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har som ett ansvarsfullt företag förbundit sig till åtgärdsprogrammet för hyresbostäder i energieffektivitetsavtalet inom fastighetsbranschen (VAETS). Målet är att förbättra energieffektiviteten i hyresfastigheterna. Det gällande energieffektivitetsavtalet pågår till 2025 och resultat måste uppnås innan det.

I nya fastigheter är det ändå mycket svårare att förbättra energieffektiviteten än det är i gamla, eftersom de nya fastigheterna konstruerats med mycket långt utvecklad byggnadsteknik och enligt de nya byggbestämmelserna.

Vi undersökte olika alternativ för att förbättra våra fastigheters energieffektivitet. Leanheats lösning för förbättrad effektivitet genom att utveckla värmeregleringen visade sig vara kostnadseffektiv, så vi beslutade oss för att ta den i bruk”, säger Eero Kokkonen, miljöchef vid LokalTapiola.

Det gick snabbt att ta Leanheats lösning i bruk och inga större tekniska ändringar krävdes”, berättar Kokkonen vidare. ”På bara några månader har vi redan känt av resultaten. Utöver minskade toppeffekter har vi också uppnått energibesparingar”, säger Kokkonen.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är anslutet till åtgärdsprogrammet VAETS eftersom företaget i egenskap av ansvarsfull fastighetsinvesterare verkar för de nationella energibesparingsmålen. Alla parter får ändå fler direkta fördelar genom att energieffektiviteten förbättras också i nya, välkonstruerade fastigheter.

Ett jämnare inomhusklimat ökar boendekomforten. Dessutom minskar den förbättrade energieffektiviteten kostnaderna, vilket i sin tur förbättrar investerarnas avkastning på fastigheterna”, säger Kokkonen.

Tack vare de goda resultaten planerar LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning att utöka användningen av Leanheats lösning. Att förbättra energieffektiviteten ytterligare är vettigt också i framtiden ur såväl miljö- som boende- och placerarperspektiv.