Avara är det ledande investerings- och kapitalförvaltningsbolaget för bostadsfastigheter i Finland. Bolaget är en ansedd, pålitlig och ansvarsfull strategisk samarbetspartner för investerare som är intresserade av att investera i finska bostadsfastigheter. Avara är ansvarig för styrandet av cirka 8000 hyresbostäder i tillväxtcentra där behovet för hyreslägenheter är stort p.g.a ökande inflyttning.

Som ett storföretag med fokus på långsiktig service, funderar Avara mycket på hurdant framtidens boende kan vara och hur förändringar kan tänkas påverka branschen. Trender som påverkar boende är minskandet av naturresurserna och behovet att bromsa klimatförändringen. Energieffektivitet är därför aktuellt och viktigt inom fastighetsbranschen.

Av Avaras bostäder hör redan över hälften till den effektiva energihanteringens krets, resten ansluts under de närmaste åren. Avara använder sig av Leanheat, vars självlärande system hjälper en fastighet att optimera sitt bruk av värmeenergi.

Utvecklandet av vårt samarbete med Leanheat är viktigt för Avara. Vi vill vara med och bilda allt effektivare sätt att minska på energikostnader – på så sätt bär vi också vårt miljöansvar”, säger vd Mika Savolainen från Avara.

Avaras fastighetsbestånd möjliggör testandet av nya teknologier och att vi snabbt kan ta system i bruk i våra fastigheter. Beslutsfattandet sker raskt och därmed kan vi fort ta i bruk metoder som vi konstaterat vara väl fungerande”, fortsätter Savolainen.

Sensorer som skickar information om temperaturen och fuktigheten i en lägenhet har monterats i lägenheter som tillhör kretsen för effektiv energihantering. Med hjälp av sensorerna kan bostadens energieffektivitet optimeras. Systemet består också bl.a. av en förebyggande väderprognosbaserad mekanism som hjälper att förutspå snabba förändrigar i vädret, så som värmeböljor och köld.

Dessutom hjälper systemet att hålla reda på att värmeapparaterna fungerar och att möjliga fel upptäcks i tid. Vanligtvis hinner en boende inte notera problemen förrän de redan korrigerats.

Till bostadsinvånarna har införandet av Leanheats teknologi inneburit ökad boendekvalité. De uppskattar stort det ekologiska, komfortabla och högklassiga i boendeförhållandena.

Då energihanteringen är i Avaras egna händer kan vi följa bostädernas temperaturer samt uppehålla optimala värmeförhållanden oberoende av väder eller årstid”, berättar Avaras affärsverksamhetsdirektör Arto Nieminen.

Satsandet på energiahantering är viktigt för Avara också för att kontrollera uppehållskostnader och hyrehöjningar. Cirka 60 % av fastigheternas energikostnader kommer från värmeförbrukning, 30 % från vattenförbrukning och 10 % från utomstående fastighetselektricitet. Avaras energihantering möjliggör en besparing på 10–20 % i bruket av värmeenergi, vilket innebär samtidigt lägre uppvärmningskostnader och färre koldioxidutsläpp.

Avara tänker utvidga Leanheat-lösningen också till nya verksamhetsområden. Näst ska ventilationen integreras med Leanheat-systemet.

Leanheat är en betydande investering för Avara. Det har varit en ära att få vara med som pionjärsamarbetspartner och utveckla lösningen”, säger Nieminen.