För ungefär ett år sedan valde jag att kalla 2018 ”ett år av framgång”. För att fortsätta på samma tema skulle jag vilja säga att 2019 blev “ett år av tillväxt”. På vad som känns som nolltid har vi vuxit till över 50 medarbetare. Samtidigt har vi öppnat flera nya kontor utanför Finland.

Den här snabba förändringen kan på ett konkret sätt skildras av flytten till vårt nya kontor i området Ilmala i Helsingfors i slutet av sommaren 2019. Det tidigare kontoret i Pitäjänmäki hade blivit så trångt att till och med städskrubben användes för telefonmöten. Mötesrummen var nästan alltid upptagna, ventilationen kunde inte hålla jämna steg med antalet anställda, och nere i lobbyn fick man svänga runt de många cyklarna som flera medarbetare valde att ta till jobbet. Från detta intima kaos flyttade vi till ett modernt och rymligt kontor där vi kan träffa kunder och partners.

Även om tillväxt och förändringarna den innebär inte alltid är något lätt, så har den fört med sig många fördelar för våra medarbetare, kunder och partners. Till exempel har det stora antal fastigheter som vi på Leanheat jobbar med gjort det möjligt för oss att utveckla extremt professionella metoder för underhåll. I samband med att vi fortsätter att växa utvecklar vi metoderna ytterligare och kunderna kan förvänta sig ännu fler fördelar av våra tjänster. Från medarbetarnas perspektiv innebär tillväxten att vi har helt nya möjligheter för kunskapsutveckling och specialisering. För partners innebär den ett mer lönsamt partnerskap. Ta som exempel när vi jobbar med lokala fjärrvärmeföretag och den mest utvecklade tekniken behöver gå hand i hand med långsiktiga affärsstrategier, eftersom besluten som tas inte enbart påverkar verksamheten de närmaste åren utan en bra bit in i framtiden.

Den allra största förändringen, som också säkerställer att vi fortsätter att växa långsiktigt, var det faktum att Leanheat fullt ut blev en del av Danfoss. Vi ser en framtid där digitala tjänster används i fastigheter och lokala fjärrvärmenätverk runtom i världen. Som en del av Danfoss kan vi exportera våra lösningar vart som helst i världen och på så sätt fortsätta genomföra stora investeringar i utvecklingen av våra tjänster. Detta leder till att vi kan hålla oss konkurrenskraftiga och gör det möjligt för oss att säkerställa att alla våra kunder i Finland och i andra länder kan åtnjuta bästa möjliga kvalitet och priser. Med hjälp av Danfoss har vi nu stöd för våra aktiviteter av 40 000 kollegor runtom i världen.

Även om företaget växer, affärsramarna utvecklas och vårt arbete blir mer internationellt, värnar vi kärnan i vår verksamhet – okomplicerad, agil och kundfokuserad drift. Ett stort tack till alla våra medarbetare, kunder och partners för ett fantastiskt år!

Jukka Aho, Managing Director