Sänk din topplast, eliminera flaskhalsar och bli energieffektiv
Kontakta oss
  • Sänk topplasten med 20 %
  • Eliminera flaskhalsar i vattenburen värme
  • Optimal produktion med laststyrning
  • Bli energieffektiv
  • Skalbara och maskinvaruoberoende lösningar för alla mätningsbehov

Sänk topplasten med 20 %

Leanheat sänker ditt topplastsbehov med 20 % så att du kan möta behovet från ytterligare 25 % av dina kunder med din befintliga topplastskapacitet. Leanheat gör det möjligt med hjälp av patentsökt teknik som optimerar värmeförbrukningen i flerfamiljshus.

Målet uppnås genom att lägenheterna förses med sensorer och värmesystem som styrs med Leanheats artificiella intelligens. Installationen är enkel och lätt att underhålla. Under 2017 användes Leanheats optimering av topplast i över 35 000 lägenheter, med en bekräftad topplastsminskning på cirka 20 % som resultat.

Eliminera flaskhalsar i vattenburen värme oavsett var de uppstår i nätet

Flaskhalsar i vattenburen värme uppstår då och då i fjärrvärmenät. De förhindrar optimal energiproduktion och tillkomst av nya kunder. Flaskhalsarna är svåra och dyra att åtgärda, och ofta krävs det att alltför små rör under marken måste bytas ut.

Genom att förse flerfamiljhus med Leanheat kan du undvika dessa åtgärder. Leanheat optimerar byggnadernas värmeförbrukning så att flaskhalsar undviks, vilket ger dig tid att planera nätsinvesteringar utan konstant tryck.

Bli energieffektiv

I flera europeiska länder är det obligatoriskt för fjärrvärmeleverantörer av fjärrvärme att minska värmeförbrukningen i nätet. Om du förser byggnaderna med Leanheat kan du uppnå energieffektivitetsmålen samtidigt som din egen verksamhet blir mer energieffektiv.

Med Leanheat får du välbehövlig tillgång till den sekundära sidan av värmeförbrukning och därmed möjlighet att erbjuda nya tjänster och produkter till dina kunder.

Optimal produktion med laststyrning

Leanheat förvandlar byggnaderna i elnätet till virtuella kraftstationer som kan optimeras på samma sätt som andra delar i din produktion.
Du sänker dina bränslekostnader, kan stänga reservstationer, minska behovet av nätunderhåll och förbättra feltoleransen. Leanheat förser dina nätleverantörer med en mycket precisionsmässig uppskattning av värmeförbrukningen så att du kan fatta bättre beslut om produktionen.

Leanheats laststyrning är enkel att bibehålla och håller automatiskt boende belåtna. Leanheats laststyrning är en teknik på produktionsnivå som har använts i tusentals lägenheter sedan 2014.

Våra partner

Hämta de senaste nyheterna och uppdateringarna

Kontakta oss