För husägare2018-10-25T11:54:07+00:00
Bättre inomhusklimat med lägre energi- och underhållskostnader
Kontakta oss
  • Behagligt inomhusklimat med lägsta möjliga elförbrukning
  • Besparingar på upp till 10–20 % med smart värmestyrning
  • Besparingar av tekniska underhållskostnader på upp till 30 %
  • Beprövade resultat i 80 000 lägenheter
  • Skalbara och maskinvaruoberoende lösningar för all mätarbehov

Spara energi med artificiell intelligens

Traditionella värmesystem anpassas inte till förändringar i vädret eller byggnadens termodynamiska egenskaper. Det leder till övervärmning och dåliga inomhusförhållanden. Värmesystemen har dessutom en otillräcklig balans i upp till 75 % av flerfamiljshus.

Du kan spara 10–20 % av energikostnaderna i en typisk byggnad. Med sensorer som är installerade i lägenheterna kan Leanheats artificiella intelligens lära sig byggnadens termodynamiska beteende och styra klimatsystemet optimalt. Uppvärmningen är hela tiden optimerad, oavsett förändringar i vädret eller nya byggnadsegenskaper som uppkommer i takt med att byggnaden blir äldre. Tillsammans med proaktiva finjusteringar tillhandahåller Leanheat permanent energieffektivitet för samtliga flerfamiljshus.

Lägre energikostnader genom undvikande av topplaster

Du behöver inte minska förbrukningen för att sänka energikostnaderna. Byggnadernas kapacitiva egenskaper kan användas som ”energibatterier”. Leanheat överför din elförbrukning till perioder med lägre kostnader.

Leanheat kan minska den maximala elförbrukningen med 10–30 % utan att kompromissa med levnadskomforten. Resultat från Finland visar att en minskning av topplastsbehovet på 20 % i typfallet leder till besparingar på 3–10 %, utöver besparingar genom lägre elförbrukning. Vår artificiella intelligens lär sig förbukningsprofilen för varmvatten i hushåll och justerar uppvärmningen i syfte att styra tillgången på energi. Det balanserar elförbrukningen i byggnaden och bidrar till ett mer miljövänligt samhälle.

Lägre underhållskostnader

Problem med fuktighet i lägenheter kan leda till strukturella skador som är dyra att åtgärda. Dessutom bör ett krånglande värmesystem åtgärdas innan det upphör att fungera.

Leanheat erbjuder besparingar av byggnadernas tekniska underhållskostnader på upp till 30 % genom att tillhandahålla precisionsmässig problemdetektering. Den AI-baserade styrningen automatiserar tekniska underhållsåtgärder samtidigt som fel, reparationstider och anläggningsbesök minimeras. Med Leanheat kan du skicka de rätta teamen med de rätta verktygen för att åtgärda ett visst problem utan något behov av ytterligare mätningar eller analys.

Bättre inomhusklimat för inneboende

Växlande inomhustemperaturer och problem med fuktighet leder ofta till obekväma levnadsförhållanden och kan till och med äventyra de inneboendes hälsa.

I motsats till flera konkurrerande system för energieffektivitet som bara sänker temperaturen, bibehåller Leanheat proaktivt de önskade inomhusförhållandena. Fuktighetsdata från lägenheternas sensorer tillförsäkrar tillräcklig ventilation och rapporterar proaktivt potentiella risker och fel. De inneboendes belåtenhet ökar när Leanheat tillhandahåller optimala temperatur- och fuktighetsnivåer.

Leanheats klienter

Hämta de senaste nyheterna och uppdateringarna

Kontakta oss
enfide