En mer hälsosam och bekväm lägenhet med lägre kostnader
Kontakta oss
  • Stabil temperatur och fuktighet
  • Lägre värmekostnader
  • Lägre underhållskostnader för byggnaden
  • Lägre koldioxidutsläpp

En mer hälsosam lägenhet till en lägre kostnad

Tänk om din lägenhet hade ett system som förbättrade din levnadsstandard och hälsa samtidigt som den förbrukade mindre energi och hade lägre underhållskostnader? Leanheat är en lösning som balanserar värmesystemet i din byggnad. Sensorer skickar temperaturs- och fuktighetsinformation till Leanheat-systemet, vilket ser till att energin används på det mest effektiva sättet. Resultatet: permanent energieffektivitet och mer bekväma levnadsförhållanden.

Bättre inomhusklimat

Den relativa fuktigheten i din lägenhet bör ligga mellan 30 och 40 %. Den bör inte överstiga 45 %, eftersom detta kan orsaka fuktskador i byggnaden. Dessutom kan mögel och rost bildas i lägenheten, vilket utgör en allvarlig hälsorisk. Samtidigt kan alltför torr luft orsaka irritation för personer som har astma eller allergier. Leanheat mäter både temperatur och luftfuktighet i din lägenhet. Om den upptäcker värden som överstiger det optimala skickar systemet automatiskt ett meddelande till ett underhållsteam.

Lägre energikostnader

Leanheat optimerar automatiskt och kontinuerligt byggnadens värmesystem. Detta leder till en effektiv användning av den värmeenergi som levereras av ditt lokala värmeföretag. Enligt våra uppmätningar sparar byggnader vanligtvis 10 % i värmekostnader. För dig som boende innebär detta lägre månadskostnader för energi.

Din byggnad hålls i bättre skick

Leanheat identifierar problem tidigare och mer tillförlitligt jämfört med traditionella klimatkontrollsystem. Detta innebär lägre utgifter för underhåll av byggnaden och således lägre levnadskostnader för dig. Leanheat känner t.ex. av om fuktnivån i lägenheten har överstigit det acceptabla värdet, och skickar ett meddelande till underhållsteamet så att det omedelbart kan vidta åtgärder.

Miljövänligt

Leanheat-anslutna byggnader ger fjärrvärmeföretagen upp till 20 % lägre värmeförbrukning under topptarifftider. Mindre el ger lägre koldioxidutsläpp. Du kanske inte lägger märke till det, men att äga en lägenhet i en Leanheat-byggnad innebär ett positivt bidrag till miljöskyddet på den plats där du bor.

Känner styrelsen för ditt hus till dessa fördelar?

Om du inte tror det kan du hämta en broschyr här och visa dem fördelarna med Leanheat för både styrelse och boende.

Hämta broschyren