Kundberättelser2019-11-13T13:48:27+02:00

Kundberättelser

19.1.2021

Leanheat sänker energiförbrukningen för Malmegårds fastigheter

Sedan hösten 2019 har Malmegårds Fastighets AB implementerat ett modernt innovativt styrsystem som reglerar värmetillförseln till fastigheten med hjälp av inomhustemperaturen istället för att styra på utomhustemperaturen som man traditionellt gör. Genom att bygga vidare på det befintliga styrsystemet så har energioptimeringstjänsten Leanheat hjälpt Malmegårds att minska effekttopparna, sänka energiförbrukningen och förbättrat boendekomforten. Malmegårds Fastighets AB har arbetat med energieffektivisering i över 30 år och har en förbrukning på 40 procent under allmännyttans medelvärde. Man har genom åren … Läs mer

16.6.2020

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleder samarbete för bättre boendemiljöer

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss har inlett ett samarbete för att skapa bättre boendemiljöer i fastigheter. Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö. Samarbetet mellan HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleddes i juni 2020 och fokuserar på att optimera användningen av teknik och data i fastigheter. Tanken är att det ska främja såväl styrning av prestanda som hyresgästernas … Läs mer

18.6.2018

Case Avara

Avara är det ledande investerings- och kapitalförvaltningsbolaget för bostadsfastigheter i Finland. Bolaget är en ansedd, pålitlig och ansvarsfull strategisk samarbetspartner för investerare som är intresserade av att investera i finska bostadsfastigheter. Avara är ansvarig för styrandet av cirka 8000 hyresbostäder i tillväxtcentra där behovet för hyreslägenheter är stort p.g.a ökande inflyttning. Som ett storföretag med fokus på långsiktig service, funderar Avara mycket på hurdant framtidens boende kan vara och hur förändringar kan tänkas påverka branschen. … Läs mer

17.6.2018

Case Varma

För Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är ansvarsfullhet betecknande för företagets investeringsverksamhet och principer för ägarstyrning. Till principerna för ansvarsfulla investeringar hör också hämmandet av klimatförändringen. För att minska kolavtrycket från fastigheter använder Varma Leanheats lösning. Varma ansåg redan för ett par år sedan att i längden behöver företagsansvar inte strida mot vinstkraven. Investerarna och företagen har möjligheten att göra världen en bättre plats att leva i och detta måste beaktas också i investeringsbeslut. År 2016 publicerade … Läs mer

21.5.2018

Case LokalTapiola

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning grundades 2007 och administrerar ett bostadsbestånd till ett värde av omkring 3 miljarder euro, med bostäder runt om i Finland. Företaget söker aktivt efter intressanta placeringsobjekt på marknaden, och erbjuder de boende en möjlighet att investera i fastigheterna, både direkt och indirekt via fastighetsfonder. Innovationer är typiska för de fastigheter LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning innehar. De olika fastighetsobjekten är i genomsnitt mindre än 6 år gamla. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har som ett ansvarsfullt företag förbundit sig … Läs mer

21.5.2018

Case Kotkan Asunnot

Kotkan Asunnot Oy erbjuder dem som bor i eller flyttar till Kotka högklassiga, trygga hyresbostäder till rimliga priser. Kotkan Asunnot äger 2 700 hyresbostäder i 135 fastigheter. Kotka stad äger bolagets aktiestock. Leanheat är det enklaste systemet att använda Kotkan Asunnot Oy var bland de första att ta Leanheat i bruk 2015. Nu används tekniken redan i merparten av företagets alla bostäder. Kotkan Asunnot har testat olika lösningar för värmereglering i sina fastigheter. Utifrån resultaten … Läs mer

21.5.2018

Case Esbo Bostäder

Esbo Bostäder Ab, som äger omkring 15 000 bostäder i Esbo, var ett av de första företagen som 2015 började använda sig av konceptet Leanheat. Senare har användningen av teknologin utvecklats ännu mer bland annat i samarbete med Fortum. Nu används teknologin redan i över 5 000 bostäder och 80 olika objekt. Det är omkring en tredjedel av bolagets hela bostadsbestånd. Esbo Bostäder ville prova ett system som bygger på kontinuerlig mätning och självlärande artificiell … Läs mer

21.5.2018

Case Järvenpään Mestariasunnot

Järvenpään Mestariasunnot Oy, som äger omkring 2 000 fastigheter i Träskända, har inom sitt fastighetsunderhåll använt sig av Leanheat-konceptet sedan 2014. Järvenpään Mestariasunnot har dessutom tillsammans med Träskända stad och energibolaget Fortum gått i bräschen för utvecklingen av fjärrvärmeanvändningen.   De primära målen med att ta Leanheats system i bruk var energieffektivitet och förbättrad inomhusluft. Försöket inleddes först i 5 fastigheter. För dessa uppnåddes en energibesparing på 11 procent genom fastighetsspecifik temperaturmätning, AI-styrning av värmesystemet och … Läs mer

Ladda mer
Till toppen