Nyheter2019-11-13T13:33:22+02:00

Nyheter

19.1.2021

Leanheat sänker energiförbrukningen för Malmegårds fastigheter

Sedan hösten 2019 har Malmegårds Fastighets AB implementerat ett modernt innovativt styrsystem som reglerar värmetillförseln till fastigheten med hjälp av inomhustemperaturen istället för att styra på utomhustemperaturen som man traditionellt gör. Genom att bygga vidare på det befintliga styrsystemet så har energioptimeringstjänsten Leanheat hjälpt Malmegårds att minska effekttopparna, sänka energiförbrukningen och förbättrat boendekomforten. Malmegårds Fastighets AB har arbetat med energieffektivisering i över 30 år och har en förbrukning på 40 procent under allmännyttans medelvärde. Man har genom åren … Läs mer

16.6.2020

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleder samarbete för bättre boendemiljöer

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss har inlett ett samarbete för att skapa bättre boendemiljöer i fastigheter. Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö. Samarbetet mellan HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleddes i juni 2020 och fokuserar på att optimera användningen av teknik och data i fastigheter. Tanken är att det ska främja såväl styrning av prestanda som hyresgästernas … Läs mer

4.2.2020

2019 – ett år av tillväxt

För ungefär ett år sedan valde jag att kalla 2018 ”ett år av framgång”. För att fortsätta på samma tema skulle jag vilja säga att 2019 blev “ett år av tillväxt”. På vad som känns som nolltid har vi vuxit till över 50 medarbetare. Samtidigt har vi öppnat flera nya kontor utanför Finland. Den här snabba förändringen kan på ett konkret sätt skildras av flytten till vårt nya kontor i området Ilmala i Helsingfors i slutet av sommaren … Läs mer

28.1.2020

Leanheat och SFAB ska leverera klimatsmarta energilösningar i Huddinge, Botkyrka och Salem

Danfossägda Leanheat och SFAB har tecknat partneravtal. Avtalet innebär att SFAB breddar sitt tjänsteerbjudande till fastighetsägare med smarta AI-baserade IoT-lösningar för energioptimering och bättre inomhusklimat, vilket går helt i linje med SFAB’s målsättning att gå från ett fjärrvärmebolag till ett ledande energibolag.  Utbyggnaden av nya områden med bostäder och verksamheter växer i allt snabbare takt, vilket ställer högre krav på energieffektivitet och modern teknik. Med det nya samarbetet på plats kommer SFAB, med hjälp av Leanheats AI-baserade IoT-lösning … Läs mer

13.11.2019

Nu ska Leanheat energieffektivisera Sveriges bostäder med hjälp av AI

Finska Leanheat, som utvecklar AI-baserade IoT-lösningar för att energioptimera fastigheter och fjärrvärmebolag samt skapa ett bättre inomhusklimat, etablerar sig nu i Sverige. Företaget har starka tillväxtambitioner på den svenska marknaden och driver redan pilotprojekt med lokala fastighets- och energibolag. Traditionella värmesystem anpassas inte till olika väderförhållanden eller byggnadens termodynamiska egenskaper. Det leder till övervärmning och dåliga inomhusförhållanden. Fastighetsägarna har även stora utmaningar med att hålla husen i bra skick samtidigt som kostnaderna ökar. För att få bukt med … Läs mer

Till toppen